EFFi keskustelua ja kanta intialaisen vaalikonehakkerin toimista

EFFi: Intian vaalikoneiden hakkerointi

keyword: India, EFF, Electronic Frontier Foundation Finland ry, EFFi, elections,
voting tricks, hacking, bribe, liberty, democracy, politics, voting machine
Diebold, hacks, Microsoft, Visual Basic, smartcard


Backgrounder in English: Finnish branch of the EFF, Electronic
Foundation Finland ry, brings light of their opinion in the
matter regarding the arrest warrant for Hari Prasad, an Indian
security researchers. Prasad has researched the reliability
and other factors of Indian voting machines.
Harri
Hursti
, a Finnish engineer,
hacked one of these in USA, which brough Diebold in pretty
bad light. The hack was done using Visual basic and little
tricks.

Effi: Intian vapautettava
äänestysjärjestelmän aukot paljastanut tietoturvatutkija

Electronic Frontier Finland ry (Effi) vaatii, että
Intian on
vapautettava välittömästi tietoturvatutkija Hari Prasad.
Prasad on
ollut pidätettynä viime lauantaista lähtien ja häntä epäillään
tutkimuskohteena olleen äänestyskoneen varastamisesta. Prasad on
kieltäytynyt toistaiseksi paljastamasta, kuka koneen toimitti hänelle ja
Michiganin yliopiston tutkija J. Alex Haldermanille.

Effin Ville Oksanen kommentoi:”Kyseessä
on saamiemme tietojen mukaan
selkeästi poliittisin perustein tehty pidätys. Prasadin ja Hardermanin
julkaisemat tiedot äänestysjärjestelmän aukoista osoittavat, ettei
järjestelmään ja siten äänestystulokseen voi luottaa. Ei ole erityisen
yllättävää, että hallinto haluaa saada selville ongelmat paljastaneen
tahon eli henkilön, joka toimitti äänestyskoneen puolueettoman tahon
tutkittavaksi.”

Effi pelkää, että Prasadin
pidättäminen muodostaa jälleen uuden vaarallisen ennakkotapauksen, jolla hyökätään tietoturvatutkijoiden sananvapautta vastaan. Erityisesti poliittisesti
herkissä aiheissa, kuten äänestysjärjestelmien luotettavuudessa, vapaa tieteellinen tutkimus olisi kuitenkin ensisijaisen tärkeää järjestelmien legitimiteetin varmistamiseksi.

Effin n.n lisää lopuksi:” Vaadimme, että Intian hallitus vapauttaa Hamid
Prasadin välittämästi. Viestinviejän kimppuun hyäkkäämisen sijaan
järkevämpää olisi tunnustaa äänestysjärjestelmän ongelmat ja korjata ne!”

Linkit aiheesta

Tutkimuspaperi:
Security Analysis of India’s Electronic Voting Machines
http://www.cse.umich.edu/~jhalderm/pub/papers/evm-ccs10.pdf

Update: Indian E-Voting Researcher Remains in Police Custody
http://www.freedom-to-tinker.com/blog/jhalderm/update-indian-e-voting-researcher-remains-police-custody

India’s unsafe EVM: Shooting the Messenger
http://www.ciol.com/News/News/News-Reports/Indias-Unsafe-EVM-Shooting-the-Messenger/140360/0/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: