Tietoyhteiskunta ja kansalaisen oikeus välttyä murhalta

Reading Time: 3 minutes Tietoyhteiskunta on termi, jota käytetään useassa eri yhteydessä. Se näyttäytyy usein hyvin teknisessä valossa: ideaalina siitä, että ihmisillä olisi tarvittaessa rajattoman tarkkaa tietoa käytössä mistä tahansa asiasta. Samaiseen ilmiöön kuitenkin liittyy todellisuudessa varsin tiiviisti joukko kiinnostavia yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sosiologisia kysymyksiä. Tietoa tuotetaan edelleen perinteisin menetelmin, vaikka sen muoto on lopulta digitaalinen. Eli toisinsanoen meistä,Continue reading “Tietoyhteiskunta ja kansalaisen oikeus välttyä murhalta”