Personal visionarism and kaizen in life

Reading Time: 1 minute Kaizen is the philosophy of optimizing a process and increasing quality in something. It comes from Japan, and has been linked often in Western countries to the industrial process (automation) quality improvements, perhaps best codified in Toyota’s success. I woke up today,

Hyvän punainen lanka

Reading Time: 8 minutes Olen viime aikoina kiinnittänyt paljonkin huomiota laadun eri aspekteihin – niin fyysisessä maailmassa, palveluissa kuin myös puhtaasti immateriaalisissa tuotteissa. Yritän nimenomaan myös löytää yhtymäkohtia ja punaista lankaa näiden välillä. Lisäksi kerron, mitä ymmärsin akustiikan ja laadun välisestä yhteydestä eräänä päivänä! Palvelut ja