Neuroverkot – kuten ne ymmärrän (osa 3)

Ajatellaanpa hieman, miten tekoäly voi erota normaalista ohjelmoinnista. Kysymys saattaa olla hieman harhaanjohtava jopa. Aloin ymmärtää, että voi olla tarpeen erotella nämä kaksi asiaa:

  • ohjelmointi teknisenä prosessina
  • logiikka jota ohjelma suorittaa (=”tekoälyn luonne”)

Vaikka teemme tekoälysovellusta, silti aivan normaalisti vain ohjelmoimme – edelleen siis kielenä voi olla vaikka Python; käytämme tekstieditoria, ja ajamme ohjelman aivan normaaliin tapaan. Ohjelmoijan kannalta tekoälyssä ei siis ole sinänsä mitään eroa muuhun ohjelmointiin nähden.

Siis näin syntyy tekoälyohjelmisto(kin):

  • tehdään lähdekoodin runko (vakiolausekkeet; ohjelman valmismodulien sisällyttäminen)
  • pohditaan, millainen algoritmi ja järjestelmä (struktuuri) ongelmamme voisi ratkaista parhaiten
  • kirjoitetaan ja testataan sopiva ohjelma
  • parannellaan sitä tulosten perusteella

Mutta yllä oleva on silti hyvä ääneen todeta. Usein uuden oppimisen, kuten tekoälyn, ympärillä käy helposti niin että puurot ja vellit voivat mennä sekaisin. Tekoälyohjelmointi ei eroa normaalista ohjelmoinnista oleellisesti mitenkään.

Luin Haykinin teosta myös eteenpäin!

Haykinin kirja lähtee liikkeelle esittelemällä digitaalisen suodatuksen periaatteet. Suotimet ovat muuten kuin niiden analogiset “perinteiset” muodot, paitsi että digitaalinen suodin voidaan rakentaa ohjelmallisella logiikalla: sen parametreja voidaan muokata lennosta, datan perusteella. Analogisilla perinteisellä suotimilla tarkoitan mm:

  • low pass
  • high pass
  • band pass
  • jne..

Suotimen tehtävä on muokata tulosignaalia järjestelmällisesti. Alipäästösuodin leikkaa pois ne taajuudet, jotka ylittävät määritellyn raja-arvon. Ylipäästösuodin (high-pass) leikkaa taas raja-arvoa matalammat pois, jättäen korkeammat taajuudet jäljelle ulostulosignaaliin. Band pass on näiden kahden looginen yhdistelmä: se jättää jäljelle “kaistan” eli alarajan ja ylärajan välisen taajuusalueen, leikaten sekä alapuolelta että yläpuolelta.

Analoginen suodin ei siis muuta toimintaansa. Digitaalisuodin voi mukautua. Tästä tuntuu seuraavan myös hieman epämukava kysymys, johon palaan osassa 4.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: