Valoisan tulevaisuuden operationalisointi

Operationalisointi tarkoittaa teoreettisen käsitteen yhdistämistä kohteessa havaittaviin mitattaviin ominaisuuksiin. Olennaista siis määrittää ilmaisulle “lihaa ja nahkaa” ympärille, jotta asiasta keskustelu ei jäisi pelkäksi verbaaliakrobatiaksi.

2019-2020 näin Twitterissä pyörivän keskustelua valoisasta tulevaisuudesta. Kielikuva on ymmärtääkseni sen verran lavea, että keskustelua voisi auttaa tämän käsitteen operationalisointi.

Erikseen voitaisiin ottaa myös äärimmäinen kirkas tulevaisuus. Tämäkin on käsitteenä pyörinyt itse asiassa varmasti vuosikymmeniä, ennen sosiaalisen median aikakautta, suomalaisessa kulttuurissa ja kielessä.

Eli keskustelu (tämä blogiteksti), pyrkii valottamaan valoisaa tulevaisuutta.

Valoisan tulevaisuuden vastakohta lienee jokin näistä:

 • dystooppinen (/ “synkkä”) tulevaisuus)
 • pimeä tulevaisuus
 • hämärä tulevaisuus

Mitä ovat teoreettiset käsitteet?

Kompastumme hieman aivan alussa, ellemme ymmärrä sananpartta “teoreettinen käsite“. En osannut avata tätä ilman hieman lisätutkimuksia.

Apriorisesti voisin ajatella että

 • mikäli erikseen puhutaan “teoreettisesta käsitteestä”, on siis olemassa myös ei-teoreettisia käsitteitä
 • “käytännöllinen käsite” voisi olla luonnollinen eräs ei-teoreettinen käsite
 • onko käsitteiden avaruus riittävä, mikäli jaamme käsitteet binäärisesti näin; eli että on (vain) kahdenlaisia käsitteitä?

Teoreettisen käsitteen tarkentuminen; eli “mitä tapahtui kun olin tehnyt hieman lisätutkimuksia”:

Teoreettinen käsite mahdollisesti pitää erotella käytännöllisestä käsitteestä, ensin. Onko oikea vastakohta?

Kaksi kysymystä siis; 1) onko “käytännöllisiä käsitteitä” olemassa (jotka eroavat siis vain yksinkertaisista konseptiennimistä, kuten vaikkapa “juustohöylä”). 2) Onko teoreettisen käsitteen vastakohta käytännöllinen käsite?

 • käy läpi kirjallisuutta ja tutki mitkä ovat jo etabloituja konstrukteja käsitteiden ontologiassa ja sen vierialueille
 • pidä ajatus koossa! ei välttämättä maailman helpoin alue
 • ja kolmaskin havainto. pälä pälä. Tänne jadaa. Eli tässä on tarkoitus olla ohjeistusta kirjoittamiseen, ikäänkuin oma väliaikainen muistio.
 • pidä käytännöllisenä – jos mahdollista ylipäätään tällä aiheella
 • pidä asiaan johdattavana, hyödyllisenä -> aina hyöty, vaikka hyödyn utiliteetti ei olisi universaali (ei olekaan!)


Tavoitteena käsitteiden operationalisoinnissa on yleisesti:

 • pystyä mittaamaan ja
 • havainnoimaan totuudenmukaisesti operationalisoitavan käsitteen piirteitä

jatkuu!

%d bloggers like this: