SEO ja nollas pääsääntö

  1. Hyödyllisyys on aina välttämätön peruste hyvälle sisällölle

SEO (hakukonetulosten tekninen optimointi) ei voi korvata hyvää sisältöä. Tahtoo sanoa, että mitä tahansa kikkailuja sivustolle tehdään, pitkässä juoksussa ne eivät huiputa Googlea, koska lopulta Googlen hakukone mittaa sitä, mitä oikeat
ihmiskäyttäjät arvostavat teoillaan.

Hyvä sisältö on (useimmiten):

  • sellaista, josta lukijat pitävät
  • hyödyllistä
  • ytimekästä
  • selkeätä
  • tiedoiltaan oikeata

Google käyttää tästä ranking-menetelmästä nimeä “E-A-T”, englanniksi
Expertise, Authority and Trustworthiness. Erityisesti koronapandemian 2020-2021 aikana kaikenlaisen foliohattusisällön pisteet tippuivat, koska Google halusi osaltaan olla estämässä ihmisten harhaanjohtamista. Tästä syystä lisätään vielä yksi pallura sisältöön:

  • Googlen mielestä hyvä sisältö on tiedoiltaan oikeata

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: