Simplyfe

Tuokko – logistinen kotiinkuljetuspalvelu ja palveluNet palvelujen huutokauppa

versio:1.06

Pvm: 13.11.2009

(C) many ppl

Tuokko palvelun kuvaus

Tuokko on tietokonepohjainen palvelu, jossa käyttäjälle tuodaan kotiin hänen haluamaansa tavaraa. 

Palveluun pääsee käsiksi webistä, puhelimitse, tekstiviestillä ja sähköpostitse. Palvelu koostuu kahdesta eri osasta; toinen on perinteinen kotiinkuljetuspalvelu (Tuokko). Toinen on Biddor mikrokauppa (/huutokauppa), jossa käyttäjät tekevät keskenään huutokauppoja erilaisista palveluista.  

Palvelussa on kaksi puolta: keskuskauppa, ja käyttäjien välinen mikrokauppa. Keskuskaupan toiminnasta vastaa Tuokko Oy. Mikrokaupassa Tuokko Oy toimii vain välittäjänä (teknisesti kauppafoorumin ylläpitäjänä), jossa käyttäjät voivat täysin vapaasti käydä keskenään kauppaa. Tuokko noudattaa periaatetta, että logistiikka toimii parhaiten vastavuoroisena

(molemminsuuntaisena) toimintona: palvelu tuo kotiin kuluttajan haluamia tavaroita, ja ottaa kyytiin tarvittaessa kauppaan menevät; esimerkiksi lähteviä Biddor huutokaupan tavaroita, palautettavia kirjoja, kierrätykseen meneviä pulloja, jne.

Tuokossa pitää suunnitella tarkkaan, mikä on sopiva kapasiteetti kuljetukselle, ottaen huomioon ajan, tilavuudet, painot, ja käytetyn polttoaineen.

Ennakkoon saatu tieto tilauksista ja paluukuljetuksista lisää järjestelmän tehokkuutta. Täten sen käyttäjiä kehotetaan antamaan tieto niin ajoissa kuin mahdollista, luomatta kuitenkaan sellaista käytettävyysestettä, joka vähentäisi palvelun käyttöä.

Tuokkoon kuuluu keskusohjaamo, joka on tietokoneavusteinen järjestelmä missä operaattorit voivat ohjata tilauksia, autoja, ja tiedotteita. Käyttäjät tekevät siis ruoka- ja muita tilauksia Tuokkoon käyttäen enimmäkseen webiä, mutta myös puhelin ja

SMS-tilaukset ovat mahdollisia. Operaattorit näkevät tietokoneen avustuksella kokonaistilanteen kehittymisen, ja voivat ohjata kuljetuksia optimaalisella tavalla. Tuokon keskus muistuttaa etäisesti taksin tilausjärjestelmää, tai palolaitoksen operatiivista

johtokeskusta. Tilanteet elävät, mutta se tekee työstä erityisen mielenkiintoista operaattoreille. 

Tietokoneet avustavat älykkäällä softalla niin paljon kuin mahdollista. Suurin osa tilauksista menee automatiikkakäsittelyyn;

vain erityistilanteissa operaattorit voivat opastaa systeemiä parempiin ratkaisuihin. Optimointi tehdään usean eri parametrin

suhten; ekonomisuus, nopeus, kuljetuskaluston aiheuttama ääni (voidaan välttää asumisalueet yöllä), liikennetilanne, jne.

Mikrokaupan (Biddor) päätarkoitus on mahdollistaa erittäin nopea ja erittäin pienarvoistenkin esineiden ja palvelujen kauppa.

Palvelun käyttöliittymä tarjoaa nopealla katsauksella paljon tietoa; se on hieman samantapainen kuin analyytikkojen käyttämät markkinatietotyökalut. Tarkoituksena on saada huutokauppaan nopeutta ja tehokkuutta, ts. “säpinää”! Varsinkin palvelujen kohdalla nopeus on monesti erittäin tärkeä tekijä. Palvelun arvo saattaa laskea jos sitä ei voida tuottaa riittävän ripeästi.

Biddor voi antaa myös käyttäjille (myyjä/ostaja) signaaleja perustuen markkinatilanteeseen; näin molemmat osapuolet pysyvät

ajantasalla. Tämän proaktiivisen ominaisuuden voi myös laittaa pois päältä, tai esimerkiksi ajastaa vain klo 09-18 (ja arkisin)

ajalle. Biddor tuo pörssimaailman treidaushenkeä arkipäivän asioiden kulutukseen.

Sen avulla kuluttaja voi elää parempaa elämää, saavuttaa enemmän, ja luoda työtä kanssaihmisille.

Esimerkkinä voisi olla seuraava: IT-tukihenkilö istuu toimistollaan Kampissa. On normaali arkipäivä. Hän huomaa että

erästä projektia varten tarvitsisi vain yhden poltettavan DVD-levyn; mutta toimistolla ei ole yhtäkään jäljellä. Matka

lähimpään tietokonekauppaan kestäisi 20 minuuttia (edestakaisin), ja hintaa levylle kertyisi matkoineen 4,57 euroa.

Mikä pahinta, levyn osuus hinnasta olisi vain 23% – kuljetuskustannukset haukkaisivat 77%.

Mikrokauppa vastaa tähän tarpeeseen! Käyttäjä kirjautuu palveluun, levittää ostopyynnön, ja odottaa että joku läheisistä

konttorityöntekijöistä löytäisi ylimääräisen levyn ja näin osapuolet voivat sopia tapaamisen.

  • ns. reaalihinnan määrittäminen – mikä on käypä hinta tuotteesta X? Yritetään poistaa muut tekijät; pakkaukset, kuljetus, jne.
  • asiakkaalle suuri hyöty pienten tavaraerien tehokkaasta saamisesta
  • markkinoiden tehokkuus paranee; ostotapahtumasta tulee täsmällisempää, kilpailutetumpaa, ja myös samalla näppärämpää käyttäjälle
  • ekologisuus paranee, kun voidaan käydä vaihdannaiskauppaa ja resurssieriä ei jää tyhjän pantiksi
  • ennakoivat tarpeiden tyydytykset, jos mahdollista

Teknisen alustan vaatimukset

– bugitonta koodia. Monia nykyisiä huutokauppoja vaivaa ohjelmakoodissa olevat bugit, jotka aiheuttavat ongelmia käyttäjille mm seuraavissa asioissa:
1. rekisteröitymisessä,
2. kaupankäynnissä,
3. etsinnässä jne. 

Esimerkiksi skaalautuminen suurille käyttäjämäärille pitää varmistaa; palvelua ei voi rakentaa oletukselle, että siellä olisi vain esimerkiksi muutama kymmenen yhtäaikaista käyttäjää. 

Huutokaupoissa (esim. eBay) viihdytään kerrallaan tyypillisesti jopa 1,5 tuntia, joten sessio on niin kauan auki. Tosin samanaikaisia käyttöliittymän transaktioita ei tapahdu välttämättä kovin montaa, mutta kaikkeen pitää varautua, ja järjestelmän kuormitusastetta tarkkailla aktiivisesti automatisoiduilla simulaatioilla (simuloidaan käyttäjä toimia).

– huutokauppakohteet näkyville hakukoneille, mm. Google. Ei kannata piilottaa meidän järjestelmän tietoja Googlelta, koska monesti verkkopalvelut saavat paljon asiakkaita perus hakujen perusteella.

– kanavamekaniikka: kohteelle perustetaan oma kanava, johon assosioituu mm. chat ja muita työkaluja

– Wikipedia haut asiasanoille; kun huutaja ei ole aivan varma mitä tietty brandi tai sana tarkoittaa, hän voi nopeasti tarkistaa sen (taustat, perustiedot) Wikipediasta ja muista tietolähteistä. Näin kuluttajan luottamus palveluun ja tuotteeseen paranee, tai hän saa varoituksen sanan huonosta tuotteesta.

– verkostoluotto käyttäjien kesken. Luottopisteet voivat olla transitiivisia.- helpdeskin apu aina saatavilla – nopeat vasteajat, reaaliaikainen apu!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: