Apple käy Google-sotaan: Pian kaikki “applettavat” | Kauppalehti.fi

Googlen ja Applen fundamenttiero: Google on aina luottanut itseorganisoitumiseen ja tietyllä tavalla siihen, että on parempi tuoda teknologia uunista ulos nopeasti kuin hiottuna.Asiat on lokalisoitu usein pitkälti vain amerikan markkinoita ajatellen, ja loppumaailma toimii laboratoriona (“beta-vaiheessa”) määräämättömän ajan. Apple on oikeastaan lähes täysi vastakohta Googlelle tässä: se luottaa jopa liioiteltuun viimeistelyyn ja niukkaan designiin. Tosin …

Hyvän punainen lanka

Olen viime aikoina kiinnittänyt paljonkin huomiota laadun eri aspekteihin – niin fyysisessä maailmassa, palveluissa kuin myös puhtaasti immateriaalisissa tuotteissa. Yritän nimenomaan myös löytää yhtymäkohtia ja punaista lankaa näiden välillä. Lisäksi kerron, mitä ymmärsin akustiikan ja laadun välisestä yhteydestä eräänä päivänä! Palvelut ja tuotteet (esineet) usein esitellään toistensa vastakohtina myynnin ja markkinoinnin kursseilla. Palvelulla on tiettyjä …

HiHat SSO shield

HiHat is a draft of a mechanism for increasing strength of existing single-sign on systems (SSO). It employs a queue algorithm to choose which servers it relies on. Each of the servers get equally mirrored with the salted password ciphertexts, that the user has. Web browser module that is running in protected memory space gets …